Sökresultat

Produkte

Grupper

Sökningen gav inget resultat

Upp

Temperaturen i min frys är för kall

Vid kylning av livsmedel tar du bort värmen runt matvarorna. Den vanligaste metoden för nedfrysning är konventionell nedfrysning: här sitter förångaren (kylflänsar) synligt ovanför matvarorna som ligger på hyllor eller i lådor. Värmen från matvarorna stiger och fångas upp av förångaren där. Via vätskan i kylsystemet tar den bort värmen inuti skåpet som leds till baksidan, där kondensorn avger värmen. Termostaten som styr temperaturen inuti skåpet håller en temperatur på ungefär -18 °C.  Detta är den rekommenderade temperaturen för förvaring av vanliga livsmedel. Denna temperatur är ganska stabil, eftersom ingenting ändrar den, förutom när dörren öppnas och stängs och när nya matvaror läggs in.

Flera kyl- och fryssystem använder No-Frost-systemet, som fungerar med en förångare monterad bakom bakväggen, och där fläkten ser till att varmluften leds till förångaren. Denna fångar upp värmen och leder ut den. Den kylda luften återförs till frysenfacken. När kompressorn är igång är förångarens temperatur cirka -28 °C i luftflödet, men detta är inte matvarornas temperatur. Om du vill mäta temperaturen i ett No-Frost-skåp måste termometern därför läggas mellan matvarorna.

Det konventionella skåpet måste avfrostas då och då för att ta bort isen som byggs upp, som ett resultat av att mycket fuktig luft släpps in från rummet där det står, och denna fuktighet kondenseras och fryser fast inuti frysen.

No-Frost-skåp utsätts för exakt samma fysiska påverkan, men tar själv hand om avfrostningen ungefär en gång per dygn. Under avfrostningen når förångarens temperatur +10 °C, men även då, när frysen är varmast, måste matvarornas temperatur kunna vara -18 °C.   För att kunna göra detta ska driftstemperaturen i ett No-Frost-skåp vara cirka -21 °C

En sådan temperatur är därför helt naturlig, och en mycket låg mätbar temperatur är inte heller helt ovanlig.

Behöver du ytterliggare hjälp?

Fick du inget svar på din fråga? Då finns det mycket mer hjälp att få:

Alla vanliga frågor och svar om kylskåp och frysar

Hitta bruksanvisningen

Kontakta oss via kontaktformuläret

Disclaimer

All rådgivning och vägledning på GRAM:s hemsida används på egen risk. Om du har det minsta tvivel om din produkt, hjälper vi dig gärna.