Sökresultat

Produkte

Grupper

Sökningen gav inget resultat

Upp

BESTÄLLA SERVICEBESÖK

Vi rekommenderar att du läser i användarhandboken innan du beställer servicebesök – du kommer ofta att hitta svaret där. Om du inte har den kan du hitta den under menyalternativet BRUKSANVISNINGAR. Reklamationsrätten för GRAMs produkter är 3 år. Den täcker tillverknings- och materialfel som har uppstått vid normal användning av produkten. Efter 6 månader ska du dock själv kunna påvisa att felet har funnits där från starten. Om produkten är äldre än 3 år, eller om du kallar in en servicetekniker som inte kan påvisa fel i produkten, måste du själv betala för servicebesöket.

Fält med * ska fyllas i.

  • Produkt
  • Felsymptom
  • Bekräftning

Ladda upp kvittering

Nästa

KONTAKTA GRAMs SERVICEAVDELNING

Du får gärna kontakta GRAM Servicecentrum på telefon 040 38 08 40.

Telefonerna är öppna:

Måndag till torsdag kl. 08.00 – 15.00 

Fredag 09.00 – 14.30

 

  • Produkt
  • Felsymptom
  • Bekräftning

Ladda upp bilder/video

Tillbaka Nästa

Bekræft

  • Produkt
  • Felsymptom
  • Bekräftning

Bekräfta serviceförfrågan

Produkt

Serienr. (S/E)

Inköpsdatum

Kvitto

Bilder/video

Felfrekvens

Felkod

Kund- och adressuppgifter

Telefon:

Felsymptom/andra kommentarer

Tillbaka

Jag accepterar härmed att oberättigat servicebesök faktureras till mig.