S�geresultater

Produkte

Grupper

S�gningen gav ingen resultater

Upp

Uppdaterar filter

KOKHÄLLAR MED PEKSKÄRM

Du hittar lätt en kokhäll som motsvarar dina behov. Från den minsta modellen med två kokzoner till den största med hela fem zoner, därav en dubbel kokzon och en trippelzon. Du betjänar alla GRAMs glaskeramiska kokhällar med en enkel beröring på det digitala teckenfönstret.