S�geresultater

Produkte

Grupper

S�gningen gav ingen resultater

Upp

Uppdaterar filter

TORRA KLÄDER UTAN FUKT I RUMMET

Med en kondenstorktumlare samlas fukten i luften som tyget torkas med och ventilerar ut den i rummet där torktumlaren står. Det ger dig fler valmöjligheter när torktumlaren ska placeras, bara du ser till att rummet är välventilerat.